Technologie staveb a jejich typy

Moderní stavitelství využívá čtyři základní technologické postupy stavění objektů. Zděné, monolitické, prefabrikované a prefa-monolitické konstrukce, které se na stavbách často kombinují. Hned na počátku projektu je potřeba mít v této otázce jasno. Ovšem každý systém je specifický a má své výhody a nevýhody. Pojďme se na ně tedy podívat podrobněji.

Historicky nejvíce osvědčená je zděné provádění objektů. Jako materiál se používal zprvu kámen a o pár desetiletí později byla vyrobena v Mezopotámii první cihla. Ta se poté proměnila, vlivem potřeby lepšího izolování tepla, v cihelnou tvárnici. Výhodou zděného systému je jeho všeobecná znalost a velké zkušenosti zedníků. Nevýhodou je pracnost. Každá cihla musí být jedna po druhé osazena a musí jednotlivě projít rukama zedníků. Jelikož je v dnešní době čas drahý, výrobci se snaží výstavbu urychlit. Porotherm například přišel se zděním pouze na speciální pěnu a YTONG s tzv. Jumbo bloky, což jsou velkoformátové tvárnice osazované pomocí strojů.

Monolitická technologie preferuje vytvořit si konstrukci přímo na stavbě. Typické jsou železobetonové konstrukce, kdy se postaví bednění (bednění vytváří tvar konstrukce), do bednění se podle projektu vloží výztuž a následně se dovnitř nalije beton. Výhodou monolitických systémů je určitá soběstačnost na stavbě a vytvoření prakticky jakéhokoliv tvaru. Nevýhodou je tzv. technologická přestávka, kdy musíme čekat až beton zatvrdne a my budeme moci pokračovat ve stavbě dál. Špatné jsou také vlivy počasí, protože nám mohou ovlivnit kvalitu materiálu. Je známé, že betonování za mrazu nebo i příliš vysokých teplotách snižuje pevnost betonu. Dále se tu mohou promítnout i jiné, špatně odhadnutelné, vlivy.

Aby se vliv počasí eliminoval, rozhodnulo se pár moudrých lidí přesunout tento proces do výroben. Vznikla prefabrikovaná technologie. Začaly se vyrábět betonové prvky o různých rozměrech (prefabrikáty) a hlavní bylo, že odchylky v pevnostech betonu byly ve výrobnách značně nižší než na staveništích. Z těchto výroben se už hotové stavební části vozí přímo na stavbu, kde se pomocí stavebních jeřábů montují. Nevýhodou této technologie je právě nutnost velké mechanizace a velkých nároků na dopravu. Naproti tomu je montovaná výstavba nejrychlejší ze všech jiných známých technologií.

Poslední technologie prefa-monolitická kombinuje monolitickou a prefabrikovanou výstavbu. Zpravidla části konstrukce, které se v objektu opakují, se nechají vyrobit ve výrobnách a posléze dovést na stavbu a naopak atypické části objektu se vybetonují monolitickou formou přímo na stavbě. Vzniká tak ekonomicky efektivní systém.

Každá stavba je svým způsobem jedinečná a proto není volba stavebního systému zrovna jednoduchá. Odpověď na ni totiž ovlivní postup výstavby, délku stavby a její cenu.

© 1995-2021 MIKRAT s.r.o. - Stavební povolení bez starostí
Již 20 let jsme na trhu!"