Inženýrské sítě a pozemek

Pozemek bychom měli pokud možno kupovat od renomované developerské společnosti, která v dané lokalitě organizuje soustředěnou výstavbu. V drtivé většině případů to přináší nesporné výhody. Především a takřka vždy to bývá pozemek zasíťovaný, což ušetří nemalé a leckdy i neřešitelné starosti.

Pozemek, k němuž nejsou přivedeny inženýrské sítě (zejména elektřina a dále podle místních podmínek voda, kanalizace, případně plyn) může sice vyjít velice levně, ale je otázkou, jakým způsobem bude možné se na sítě napojit, jestli nebude třeba vést přípojky přes cizí pozemky (samozřejmě za úplatu) a zda je vůbec dostatečná kapacita příslušného řadu. Pokud se kompletní inženýrské sítě budují dodatečně, je třeba počítat za optimální situace s náklady 600-800 Kč na 1 m2 pozemku. Pro klid duše bude navíc nutné nechat si udělat geologickou sondu a radonový průzkum (byly by nakonec tak jako tak potřeba) - nevyhovující hodnoty ovšem citelně zvýší pozdější stavební náklady.

Přičteno jedno k druhému, může být zdánlivě levný a výhodný pozemek v konečném důsledku dražší než připravená stavební parcela z nabídky developerské firmy, která má všechna potenciální rizika "ošetřena". V každém případě musí stavebník počítat s tím, že parcela o výměře 1000 m2 v atraktivní lokalitě - ať již kupovaná z té či oné ruky - ho vyjde možná dráž než vlastní stavba.

Na druhou stranu je tu možnost, že i s neatraktivní a cenově obvykle zvýhodněnou parcelou (např. ve svažitém terénu, nevhodně orientovanou, s atypickými rozměry apod.) si dokáže šikovný architekt poradit a originálním projektem její zdánlivé nedostatky přeměnit v přínos. Proto se vždy vyplatí součinnost s autorem projektu už v této počáteční fázi.

© 1995-2021 MIKRAT s.r.o. - Stavební povolení bez starostí
Již 20 let jsme na trhu!"