Stavební zákon

s komentářem pro praxi
JUDr. PhDr. Jiří Plos (GRADA)

Struktury stavebního zákona a prováděcích vyhlášek

Struktury zákona o výkonu povolání a prováděcích předpisů k němu

Struktury vybraných souvisejících zákonů

Struktury profesních výkonů

Schémata procesu pořízení územně plánovací dokumentace a podkladu (ÚAP)

Vzory k územnímu plánování (přílohy příslušné vyhlášky)

Struktura profesních výkonů a další souvislosti

Schémata obsahu dokumentace staveb

Vzory dokumentace staveb (přílohy příslušné vyhlášky)

Schémata procesu územního řízení a vydání územního souhlasu

Vzory

Vzory k územnímu řízení (přílohy příslušné vyhlášky)

Schémata procesů podle stavebního řádu

Vzory ke stavebnímu řádu (přílohy příslušné vyhlášky)

Vzory ke zkoušce autorizovaných inspektorů (přílohy příslušné vyhlášky)

Schémata a výčet

Schémata investiční činnosti a vedení zakázek ve výstavbě s vyznačením základních odpovědnostních vztahů

Schémata a vzory pro zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže

Schémata organizace a řízení projektové kanceláře / partnerství

Vzory profesních smluv k územnímu plánování

Osnovy/Vzory profesních smluv ke stavbám

Schémata/Grafy pro výpočet honoráře projektování staveb

Schémata/Grafy pro výpočet honoráře územního plánování


Plná znění právních předpisů uvedených v publikaci

© 1995-2021 MIKRAT s.r.o. - Stavební povolení bez starostí
Již 20 let jsme na trhu!"